Verzekeringspartners

Volmacht van uw verzekering

Wat is een gevolmachtigde agent?
De gevolmachtigde agent is een professionele dienstverlener, die de bevoegdheid heeft om uit naam van een verzekeraar verzekeringen te sluiten en schaden te regelen. Op deze terreinen verricht de gevolmachtigde agent vrijwel alle werkzaamheden en handelingen die een verzekeraar ook uitvoert. Acceptatie van verzekeringen, administratie, wijziging en mutatie, verlenging, schadebehandeling, incasso van premie en uitbetaling van schaden. Maar de gevolmachtigde agent draagt niet de financiële risico’s, want deze blijven liggen bij de verzekeraar als volmachtgever. Dat is wettelijk zo geregeld.
Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft het volmacht kantoor meer en andere bevoegdheden dan een niet volmacht kantoor. De bevoegdheden van de gevolmachtigde agent zijn in de volmacht overeenkomst nauwkeurig vastgelegd.
Volmacht kantoren worden voortdurend gecontroleerd op een correcte uitvoering van de uitbestede werkzaamheden.
Het gemiddelde volmacht kantoor heeft meer dan twee volmachten. De gevolmachtigde agent is verplicht om op diverse uitingen als bijvoorbeeld verzekeringspolissen en website kenbaar te maken wie zijn volmacht gevende verzekeraars zijn. Dat kunt u bijvoorbeeld bij de volmachtgever controleren, maar bijvoorbeeld ook bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Bron: brainportvolmachtbedrijf.nl

Tussenpersoon, Assurantiekantoor

Een (assurantie)tussenpersoon bemiddelt bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Verder verricht hij handelingen bij de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, zoals het incasseren van premie en werkzaamheden met betrekking tot de schadeafhandeling.
Een tussenpersoon moet u duidelijk informeren over de dekking van de af te sluiten verzekeringen. Hij moet u adviseren over de diverse verzekeringen. Hij moet dus ook al het mogelijke doen om te voorkomen dat een verzekeraar een beroep kan doen op een uitsluitingsgrond.

Verzekeringsmaatschappij

Caravan & Camperschade Herstel Cleijsen werkt samen met uw tussenpersoon en verzekeringsmaatschappij:

• Aegon Verzekeringen
• Allianz Verzekeringen
• ASR Verzekeringen
• Aveco Verzekeringen
• Centraal-Beheer Achmea
• Delta Lloyd Verzekeringen
• Europese Verzekeringen
• Generali Verzekeringen
• Interpolis
• Klaverblad Verzekeringen
• London Verzekeringen
• NH1816 (Noordhollandse Verzekeringen)
• NKC Verzekeringen
• OHRA Verzekeringen
• Polis Direct
• Turien & Co
• Unigarant Verzekeringen
• Univé Verzekeringen
• Verzekeruzelf.nl